Siit saab lugeda ajakirja “Tööstus & Tootmine” lugu, kus Indrek Jaal jagas
oma mõtteid ja soovitusi kuidas järgneval keerulisel perioodil toimetada ja oma tootmise efektiivsust tõsta!


REAALAJAS MONITOORINGULAHENDUSED TULEVAD APPI

Reaalajas monitooringulahendus on hea täiendus klassikalisele ettevõtte ressursside juhtimise tarkvarale (Enterpise Resource Planning, ERP), mida väga paljud Eesti tootmisettevõtted on juba ka kasutusele võtnud. Kui ERP on enamasti mõeldud selliste ettevõtte kontoripoolele jäävate valdkondade integreerimiseks nagu näiteks müük, turundus ja finantsid, siis reaalajas monitooringulahendused on suunatud tootmise efektiivsuse tõstmiseks. Reaalajas jälgimine annab kohese ülevaate selle kohta, kuidas tootmisseadmed parasjagu töötavad. Nii antakse tootmisjuhile teada kohe, kui mõne seadme seadistusaeg venib liialt pikale, on tekkinud planeerimata seisak või on ilmnenud mingi kolmas ootamatu probleem, mis takistab töötegemist. Sellisel juhul on võimalik tänu reaalajas toimivale süsteemile koheselt otsustada, kuidas edasi tegutseda. Reaalajas reageerimine ja otsuste tegemine aitab hoida kokku ettevõtte aega ja raha.

Just seetõttu on seadmete reaalajas jälgimine kriitilise tähtsusega. „Tänane majanduslik olukord sunnib ettevõtte juhte tootmise efektiivsusele ja kasumlikkusele mõtlema isegi rohkem kui veel mõned nädalad tagasi“, leiab Jaal, kelle sõnul on ülioluline teha täna õigeid asju, õiges koguses ja õigel ajal. Pikas perspektiivis annab reaalajas monitooringu kasutusele võtmine ettevõttele suure eelise, kuna võimaldab tootmisefektiivsust viia maksimumi lähedale ning elimineerida potentsiaalsed seisakuohud tootmises. Jaal selgitab: „Kui 20% katkestustest võtab ära 80% aega, siis kui nende 20% katkestustega tegeleda, leitakse masinatelt väga palju uut ressurssi. Niisamuti on sel moel parem hinnata, milline on ettevõtte reaalne vajadus selles osas, mis puudutab inimressurssi. Pahatihti juhtub, et töömahtude vähenemisel hakatakse tööd „hoidma“ – masinad töötavad aeglasemalt, tootevahetused venivad, masina probleemide lahendamine venib. „Masinate efektiivsus kajastub aga lõppkokkuvõttes rahas“, tõdeb Jaal.

Seega on oluline praegustes oludes olla olukorra peremees ja omada täielikku ülevaadet nii masinapargi kui töötajate efektiivsusest. Reaalajas monitooring ongi ettevõtte juhi jaoks see tööriist, mis võimaldab maksimaalselt ajakriitilist ja kõikehõlmavat infot koguda. Näiteks, kui töömahud peaksidki vähenema, on tänu reaalajas jälgimisele võimalik tootmist koheselt ümber korraldada, tehes näiteks vähemate päevadega ära sama töö. Samuti on võimalik koheselt aru saada, kas mõni sisse viidud muudatus on aidanud või mitte ning siis vajadusel taas tootmist ümber korraldada. Jaal tsiteerib Bellus Furniture juhti Rolf Relanderi: „Kui sul on mingil hetkel tööjõudu liiga palju ja tööd liiga vähe, siis see tähendab, et ettevõtte sees hakkavad protsessid logisema. Kui sellele järgneb aga töömahtude kasv, tekib küsimus, kuidas need protsessid jälle paika saadakse. See on väga-väga raske.“ Jaal on veendunud, et õige kogus ressursse ja õige kogus infot aitab ettevõtte juhil oma tootmist efektiivselt toimimas hoida, mis omakorda aitab seljatada ka käimasolevat ebastabiilset aega.

Üks peamisi indikaatoreid, millele GlobalReader tugineb, on seadme üleüldine efektiivsus (Overall Equipment Effectiveness) ehk OEE, mis kombineerib kolme erinevat mõõdikut: tööajakasutuse protsent, masina maksimaalse kiiruse protsent ning kvaliteediprotsent. Iga tootmise eesmärk peab olema tehas võimalikult efektiivselt ehk kasumlikult tööle panna. OEE on selleks hea mõõdik, kuna selle kolme erineva aspekti maksimeerimine tähendab ühtlasi ka seda, et masinad töötavad maksimaalse tööaja vältel maksimaalsel kiirusel ja maksimaalselt tulemuslikult. Tänu GlobalReaderi välja töötatud reaalajas monitooringulahendusele on võimalik koheselt hinnata, kas masin töötab liiga aeglaselt või võiks tootmise ajakasutus olla tõhusam.

KAUGMEETODIL PAIGALDUS JA ÜLEVAADE

Et täna on inimeste liikumine ja omavaheline lävimine eriolukorra tõttu piiratud, on GlobalReader töötanud välja lahenduse, mis võimaldab ettevõtete juhtidel koos sealsete kohapealsete tehnikutega monitooringuseadmed oma masinate külge paigaldada iseseisvalt. „Meie saadame seadmed pakiga kliendile ning seejärel loome kokkulepitud ajal videosilla, tänu millele saame omalt poolt esmakordse paigaldamise korral kliendile abiks olla“, kirjeldab Jaal uuenduslikku lähenemist. Samuti pakub ettevõte oma klientidele võimalust GlobalReaderi kompetentseid eksperte (nagu näiteks: Jason G. Clark) konsultantidena kaasata.

See lahendus ei ole üksnes kriisiaja üle elamiseks, vaid on GlobalReaderi suund ka pikemas perspektiivis. „Tänu plug and play lahendusele ei võta GlobalReaderi sea

dmete paigaldus kauem kui 20 minutit, mida saame juba oma kliendi igapäevase tootmisinfo muuta väärtuslikuks äriliseks andmebaasiks, läbi mille on võimalik koheselt teha efektiivseid ja kasumlikke otsuseid. Lisaks pakume omalt poolt ka kompetentsi, et kogutud andmed parimal võimalikul viisil kasutusse võtta. Läbi selle saame olla strateegiline partner tootmisettevõtetele, kellel võib olla tehaseid ükskõik kus maailmas.“, kirjeldab Jaal ettevõtte uusi arengusuundi. Peale selle võimaldavad GlobalReaderi uued lahendused tootmisettevõtte juhil, kes on sunnitud näiteks kodukontoris töötama, saada head ülevaadet tehase masinapargi töötamisest reaalajas läbi vastava telefonirakenduse.

Olgugi et ajad on segased, leiab Jaal, et igas halvas on ka midagi head. Te usub, et ellu jäävad need ettevõtted, kes on valmis midagi muutma. „Üldiselt on eestlased väga paindlikud ja kiired otsustajad. Kui olukord kolme, kuue või kaheteistkümne kuu pärast stabiliseerub, on eelisseisus need ettevõtted, kes tegelevad efektiivsuse (kasumlikkuse) suurendamisega ka keerulistel aegadel ning kes teevad otsuseid andmete, mitte sisetunde põhjal.“, on Jaal optimistlik.

 

Artikkel on ilmunud projekti “Uue ärimudeli väljatöötamine ja elluviimine” raames.

Projekt  “Uue ärimudeli väljatöötamine ja elluviimine”
Projekt viiakse ellu perioodil 01.01.2019-30.06.2021