Kohanda oma blackboxi, et saada tootmisprotsessi kohta rohkem andmeid

Notification

Kui masinatel tekib seisak, saad selle kohta kohe teate (SMS või/ja e-post). Nii saad tõrgetele kiiremini reageerida ja oma ajakasutust efektiivsemalt parandada.

Shopfloor feedback

Vähenda vigu ja kogu andmeid kordades efektiivsemalt seisakute põhjuste, operaatori ja valmistatava toote kohta. Unusta paberaruanded, exceli tabelid ja kaustad, muuda oma töökoht paberivabaks!

Smart Live View

Saad reaalajas ülevaate oma tootmisseadmete hetkeolukorrast, tootlikkusest ja tööajast. Kontrolli oma tootlikkust, kas tegelikkus vastab plaanidele. Jälgimine on võimalik igalt pool ja mis tahes seadmest (arvuti, tahvel, telefon).

Call for help

Sinu masinaoperaatorid saavad kutsuda abi ilma masina juurest lahkumata. “Mul on materjali juurde vaja” “Vajan tehnikut” jne. Meeskondade vahelised sõnumid kiirendavad probleemide lahendust ja vähendavad masinate seisakuid.

Production planner

Lihtne ja mitmekülgne tööriist, millega saad planeerida ja parendada oma tootmiskorraldust ja tootmisplaani täpsust. Koosta, muuda, jälgi ja parenda oma tootmisplaane. Vähenda paberi hulka töökohal.

Maintenance

Seadmete hoolduse ja haldamise tööriist, mis võimaldab planeerida hooldusmeeskonna igapäevaseid tööülesandeid. Saad planeerida oma põhiseadmete hooldust masinate tööaja järgi ningloobuda täielikult graafikujärgsest hooldusest. Tööaja põhine hooldus aitab vähendada masinaseisakuid.

Smart Factory

Liiguta oma tootmis infot eri süsteemide vahel. Meie süsteemid ühilduvad kõigi enimlevinud süsteemidega 
nagu näiteks: Microsoft AX, Microsoft NAV, Monitor, Directo, Eziil, SAP jpt Unusta paberaruanded, exceli tabelid ja kaustad – muuda oma töökoht paberivabaks!