Ojala Estonia OÜ on lehtmetallist ja plekist komponente tootev Eesti ettevõte, mis kuulub Soomes peakontorit omavasse rahvusvahelisse Ojala Group’i. Kui seni keskenduti peamiselt allhankele, siis koroonakriisist tulenevalt on ettevõte alustanud aktiivselt ka ise klientide otsimist.
Ligi 75% neist moodustab energiatootmise sektor ja elektrivõrgud, 20% tööstused ja ca 5% tervishoid. Harjumaal, Tabasalus asuvas ligi 4000 m2 suuruse tootmishoone katuse all on kogu tootmistsükkel alates komponentide valmistamisest kuni kooste ja pulbervärvimiseni. Ligi 100 töötajaga Ojala Estonia OÜ põhiturgudeks on Skandinaavia, Soome ja Eesti.

EESMÄRGID

2019. aastal pöördus Ojala Estonia OÜ juht Derek Vaide GlobalReaderi poole sooviga senisest efektiivsemalt koguda andmeid ettevõtte tootmises toimuva kohta. „Sa saad parandada üksnes seda, mida mõõdad“, põhjendab Vaide oma otsust hakata andmeid GlobalReaderi reaalajas toimivate pilvepõhiste monitooringuseadmetega mõõtma. Lähtuvalt oma vajadusest ja mõõtmise eesmärgist leiti koos GlobalReaderi inimestega just Ojala Estoniale parim lahendus. Esialgu telliti mõõtmisseadmed rohkematele masinatele, ent peagi selgus, et nii mõnegi puhul jäi ressurssi üle, mistõttu ei olnud ka nende jälgimine põhjendatud. Tänu sellele, et seadmeid on võimalik rentida, polnud osade seadmete hilisem eemaldamine ja tagastamine kummagi osapoole jaoks probleem.Neid masinaid aga, millele monitooringuseadmeid peale jäid, hakati väga teadlikult jälgima ja nende efektiivsust analüüsima. „Oluline on analüüsida katkestusi – kui tihti ja miks need tekivad – ning seejärel teha teadlikke samme nende lühendamiseks või likvideerimiseks“, selgitab Vaide oma juhtimispõhimõtteid. GlobalReaderi seadmed annavad ettevõtte juhile reaalajas infot tootmises toimuva kohta ning tänu sellele võimaluse koheselt reageerida.

 

MUUTUS

Igasuguse uuenduse sisseviimine ettevõttesse, sõltumata tegevusvaldkonnast või ettevõtte suurusest on alati pisut keeruline. Veel enam, kui uuenduse sisuks on varasemast põhjalikum kontroll töötajate tegevuse üle, on vastuseis uuendustele juba valemisse sisse kirjutatud. Selleks, et sedalaadi konflikti ennetada, soovitab GlobalReaderi juht Indrek Jaal vältida koheselt liiga suuremahuliste andmete kogumist ning alustada pigem ühe-kahe pudelikaela põhjuste tuvastamisega: „Andmete kogumine, nende analüüsimine ja kitsaskohtade likvideerimine tootmises võib võtta aega, aga kui esimesed edukogemused on käes, hakkab see tasapisi muutma ka ettevõtte töökultuuri ja vähendama vastupanu töötajate seas. Hiljem võib monitooringuseadmed järkjärgult lisada ka teistele seadmetele ning harjutada töötajaid mõttega, et iga nende liigutus jookseb reaalajas ettevõtte juhtideni.“

Just ettevõtte töökultuuri muutus oli üheks oluliseks eesmärgiks, miks Ojala Estonia  monitooringuseadmete kasutamist vajalikuks pidas: „Kui reaalajas andmed näitavad, et masinad hakkavad enne vahetuse tegelikku lõppu vähem tootma või lausa seiskuvad, on see oluline mõttekoht ka töötajatele, kas nende sooritus on ikka selline nagu tööandja neilt ootab!“, on Ojala Estonia OÜ juht Derek Vaide veendunud.