Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.

Älykkäiden tuotantoprosessien alalla toimiva GlobalReader auttaa yrityksiä tehostamaan valmistusprosessejaan, säästämään rahaa ja toisaalta haastamaan alalla voimistuvan työvoimapulan.
– Ihmiset haluavat työskennellä motivoivien työtehtävien parissa ja toisaalta vähentää tekemiensä rutiinityötehtävien osuutta päivittäisessä työssä. GlobalReader tuo älyä tehtaiden tuotantoprosesseihin. Sen ansiosta yksinkertaiset, mutta aikaa vievät rutiinityötehtävät vähenevät ja tehdastyön mielekkyys ja houkuttelevuus lisääntyy, kertoo GlobalReader OÜ:n perustaja ja toimitusjohtaja Indrek Jaal.

Työpisteen automatisointi on ensimmäinen vaihe koneiden välisen kommunikoinnin kehittämisprosessissa, jota kohti teollisen internetin yleistyminen ja Industry 4.0 -visio vie teollisuutta. Jaalin mukaan palvelu soveltuu kaikille valmistavan teollisuuden toimijoille, jotka haluavat säästää arvokasta aikaa ja toki samalla myös rahaa.

– GlobalReader on teolliseen internetiin pohjautuva palvelu, joka auttaa yrityksiä seuraamaan koneiden ja tuotantolinjojen toimintaa, kerää niitä koskevia tietoja ja analysoi tätä kerättyä dataa. Palvelu toisin sanoen digitalisoi asiakkaidemme tuotantoprosessit ja tätä kautta auttaa heitä tekemään tuotantonsa tehostamisen kannalta tärkeitä päätöksiä.

Digitalisuus tuo älyä tehdastyöhön

Nykypäivänä monissa erityisesti pienemmän koon tuotantolaitoksissa on yhä edelleen tavanomaista, että tuotantoa koskevat tiedot, kuten työohjeet, välitetään eteenpäin paperille kirjattuna. Koneenkäyttäjä saa aamulla käteensä paperin, jossa lukee, mitä tuotetta ja kuinka monta kappaletta hänen on vuoronsa aikana valmistettava. Työvuoron päätteeksi työntekijän tulee puolestaan kirjata ylös, milloin hän aloitti työnsä, milloin lopetti, milloin hän piti taukoja ja niin edelleen. Kaikki tämä manuaalinen kirjaustyö vie aikaa, joka on pois tuotantolaitoksen varsinaiselta tuottavalta tekemiseltä.

Kuukausihintaisen GlobalReader-palvelun ansiosta kaikki tuotantoa koskeva tieto tallentuu automaattisesti ja reaaliajassa pilvipohjaiseen järjestelmään mahdollistaen teollisuuslaitosten siirtymisen kohti älykästä Smart Factory -tuotantokonseptia. Ohjelmiston avulla kerätty data on myös helposti integroitavissa tuotantolaitoksen käytössä olevaan ERP-tuotannonohjausjärjestelmään.

– Tämä auttaa yrityksiä välttämään ”huonosta datasta” johtuvien erheellisten liiketoimintapäätösten tekemisen, sillä se poistaa inhimillisistä syistä johtuvat kirjausvirheet.

Kohti ennakoivaa huoltoa

Palvelun avulla yritys voi reaaliajassa seurata koneidensa ja laitteidensa toimintaa ja saada selville myös mahdolliset vikatilanteet välittömästi.

– GlobalReader muokkaa valmistavaa teollisuutta digitaalisuuden avulla. Vaikka tulevaisuuden Industry 4.0 -mallista on puhuttu jo pitkään, perinteiset paperiraportit ja manuaaliset työvaiheet jarruttavat edelleen merkittävästi eurooppalaista valmistavaa teollisuutta. Älykkäät työprosessit vähentävät tuotantolinjan säätämiseen ja valmistusprosessiin kuluvaa aikaa. Ne ilmoittavat automaattisesti koneen pysähtymisestä tai jonkin muun ongelman syntymisestä ja parantavat tuotannon tehokkuutta, kuvaa Jaal.

Teollisuuden kunnossapitäjälle uuden palvelun käyttöönotto merkitsee vähemmän ikäviä yllätyksiä ja tarvetta kalliiksi tulevaan ”tulipalojen sammutteluun”. Palvelun avulla kerätty ja analysoitavissa oleva informaatio auttaa tuotantolaitoksia ymmärtämään jo hyvissä ajoissa ennen laiterikkoja, milloin koneet ja laitteet kaipaavat huoltoa.

– Kunnossapito on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jolla voidaan lyhentää koneiden ja laitteiden seisokkiaikoja. Monissa tuotantolaitoksissa kunnossapitotyöt kirjataan edelleen manuaalisesti ylös – Excel-ohjelmisto saattaa olla apuna, mutta huoltoihin ja kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet ovat tallella pitkälti vain kunnossapitäjän muistissa. Tästä asiakkaamme pääsevät palvelun avulla eroon.

GlobalReader-palvelun avulla kerätty tieto laitteiden ja koneiden todellisista käyttötunneista auttaa siirtymään kalenteripohjaisesta kunnossapidosta kohti ennakoivaa kunnossapitoa.

– Palvelu on helposti muokattavissa asiakkaidemme tarpeisiin ja integroitavissa helposti esimerkiksi Microsoft Navisionin ja monien muiden markkinoilla olevien ERP-toiminnanohjausjärjestelmien kanssa.