Hanki tarkempaa tietoa tuotteiden omakustannushinnasta

Erään meidän asiakkaan talousjohtajalla oli hankala ongelma. Laitteiden käyttäjät
merkitsivät tuotantotiedot paperiin ja yhden tuotteen valmistukseen kuluneen todellisen
työn ja siihen kuluneen ajan määrää oli hyvin vaikeaa määritellä ja analysoida.

Kun koneen toiminta-ajan seurannan lisäksi otettiin käyttöön GlobalReader Planning-työkalu
(verkkopohjainen työajan suunnittelutyökalu), saatiin odottamattomia tuloksia. Laitteiden
paremman tuottavuuden lisäksi saatiin digitalisoituja tuotantotietoja ja talousjohtaja sai
täten arvokasta tietoa tuotteen hinnan hyvin tarkkaa määrittelyä varten.

Myös yrityksen tuotannon suunnittelu on nyt siirretty GlobalReader -järjestelmään Excel-taulukoiden
käytön sijaan – verkossa ja kaikkien asianosaisten nähtävissä.

katso tästä lisätietoja https://planning.globalreader.eu/  tai kirjoita websales@globalreader.eu