Täältä voit lukea artikkelin (Tööstus & Tootmine), jossa Indrek Jaal kertoi ajatuksistaan ja ehdotuksistaan kuinka
käsitellä vaikeina aikoina ja lisätä tuotannon tehokkuutta!

 

APUUN TULEVAT REAALIAIKAISET SEURANTARATKAISUT

Reaaliaikainen seurantaratkaisu täydentää hyvin perinteistä toiminnanohjausjärjestelmää (Enterpise Resource Planning, ERP), jollainen monilla tuotantolaitoksilla on jo käytössään. Kun ERP on pääasiassa tarkoitettu yrityksen toimistotöihin kuuluvien osa-alueiden, kuten myynnin, markkinoinnin ja varainhoidon, integrointiin, reaaliaikaiset seurantaratkaisut on suunnattu tuotannon tehokkuuden nostamiseen. Reaaliaikaisen seurannan avulla saa välittömän kuvan siitä, miten tuotantolaitteet kulloinkin toimivat. Tuotantojohtaja saa heti tietää, jos jonkin laitteen käynnistyminen viivästyy, tapahtuu suunnittelematon katkos tai ilmenee jokin muu odottamaton ongelma, joka estää toimintaa. Tällaisissa tilanteissa voidaan reaaliajassa toimivan järjestelmän ansiosta nopeasti päättää, kuinka edetään. Reaaliaikainen reagointi ja päätöksenteko auttavat säästämään yrityksen aikaa ja rahaa.

Juuri tästä syystä laitteiden seuraaminen reaaliajassa on ratkaisevan tärkeää. ”Nykyinen taloudellinen tilanne pakottaa yritysjohtajia pohtimaan tuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta enemmän kuin vielä muutama viikko sitten”, toteaa Jaal, jonka mukaan olennaista on tehdä tänään oikeita asioita, oikeassa määrin ja oikeaan aikaan. Reaaliaikaisen seurannan käyttöönotto antaa yritykselle pitkällä aikavälillä suuren edun, sillä sen ansiosta tuotannon tehokkuus voidaan viedä niin lähelle maksimia kuin mahdollista ja poistaa mahdolliset seisokkiriskit tuotannosta. Jaal toteaa: ”Jos 20 prosenttia katkoksista vie 80 prosenttia ajasta, niin kun nämä 20 prosenttia katkoksista saadaan ratkaistua, koneista löytyy paljon uutta resurssia. Samalla tavoin on parempi arvioida yrityksen todellinen tarve henkilöstöresurssien suhteen. Usein käy niin, että kun työmäärät vähenevät, ruvetaan käymään säästöliekillä – koneet toimivat hitaammin, tuotteiden vaihdot viivästyvät ja koneisiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen pitkittyy. Koneiden tehokkuus näkyy kuitenkin lopulta rahassa”, Jaal sanoo.

Tämän vuoksi nykyisissä olosuhteissa on olennaista olla tilanteen herra ja täydellisesti selvillä niin konekannan kuin henkilöstönkin tehokkuudesta. Reaaliaikainen seuranta onkin yritysjohtajalle se työkalu, joka avulla voi kerätä mahdollisimman aikakriittistä ja kattavaa tietoa. Vaikka työmäärä vähenisikin, reaaliaikaisen seurannan ansiosta tuotanto voidaan järjestää nopeasti uudelleen. Tämä onnistuu esimerkiksi siten, että sama työ tehdään lyhyemmässä ajassa. Samoin voidaan nopeasti saada käsitys siitä, onko jostakin toteutetusta muutoksesta ollut apua, ja tarvittaessa tehdä taas muutoksia tuotantoon. Jaal lainaa Bellus Furniturenjohtajaa Rolf Relanderia: ”Jos työvoimaa on joskus liian paljon ja työtä liian vähän, se tarkoittaa, että yrityksen sisäiset prosessit alkavat horjua. Ja kun tämän jälkeen työmäärä jälleen kasvaa, herää kysymys, kuinka prosessit saadaan taas käyntiin. Se on erittäin vaikeaa.” Jaal on vakuuttunut siitä, että oikea määrä resursseja ja oikea määrä tietoa auttavat yritysjohtajaa pitämään tuotantonsa tehokkaana. Se puolestaan auttaa myös pääsemään tämän epävakaan ajan yli.

Eräs tärkeimmistä mittareista, joihin GlobalReader pohjaa, on tuotantokoneiden kokonaistehokkuus (Overall Equipment Effectiveness) eli KNL, joka mittaa kolmea asiaa: koneiden käytettävyyttä, nopeutta ja laatua. Tuotannon tavoitteena tulisi aina olla mahdollisimman tehokkaasti ja siten kannattavasti toimiva tehdas. KNL on tähän hyvä mittari, sillä kolmen eri näkökohdan maksimointi tarkoittaa myös sitä, että koneet toimivat maksimaalisen työajan puitteissa mahdollisimman suurella nopeudella ja mahdollisimman tehokkaasti. GlobalReaderin kehittämän reaaliaikaisen seurantaratkaisun ansiosta voidaan nopeasti arvioida, toimiiko kone liian hitaasti tai voisiko tuotantoaikaa tehostaa.

ETÄMENETELMÄN ASENNUS JA YLEISKUVA

Koska juuri nyt ihmisten liikkuminen ja keskinäinen kanssakäyminen on poikkeustilanteen vuoksi rajoitettua, on GlobalReader kehittänyt ratkaisun, jonka ansiosta yritysjohtajat voivat itse yhdessä paikallisten teknikoiden kanssa asentaa seurantalaitteet koneisiinsa. ”Toimitamme laitteet pakettina asiakkaalle. Tämän jälkeen otamme sovittuna ajankohtana videoyhteyden, jonka kautta voimme avustaa asiakasta ensiasennuksessa”, Jaal kuvailee uudenlaista lähestymistapaa. Samaten yritys tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta konsultoida GlobalReaderin asiantuntijoita, Jason G. Clarkia ja Timo Jääskelä.

Tätä ratkaisua ei ole tarkoitettu vain kriisiajasta yli pääsemiseksi, vaan se on GlobalReaderin suunta myös pidemmällä tähtäimellä. ”Plug and play ‑ratkaisun ansiosta GlobalReaderin laitteiden asennus kestää korkeintaan 20 minuuttia. Sen jälkeen voimmekin jo muuttaa asiakkaidemme päivittäiset tuotantotiedot arvokkaaksi yritystietokannaksi, jonka avulla voidaan nopeasti tehdä tehokkaita ja kannattavia päätöksiä. Lisäksi tarjoamme asiantuntemustamme kerättyjen tietojen hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Näin voimme olla strateginen kumppani tuotantoyrityksille, joilla voi olla tehtaita missä päin maailmaa tahansa”, Jaal kuvailee yrityksen uusia kehityssuuntia. Lisäksi tuotantoyrityksen johtaja voi esimerkiksi kotitoimistostaan käsin saada hyvän yleiskuvan tehtaan koneiden toiminnasta reaaliajassa. Tämä on GlobalReaderin uusien ratkaisujen ansiota, ja siihen tarvitaan vain puhelinsovellus.

Huolimatta sekavasta ajasta Jaal toteaa, että ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Hän uskoo, että tämän läpi selviävät ne yritykset, jotka ovat valmiita tekemään muutoksia. ”Yleisesti ottaen olemme joustavia ja nopeita päätöksentekijöitä. Kun tilanne kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden kuluttua tasaantuu, etulyöntiasemassa ovat ne yritykset, jotka ovat pyrkineet lisäämään tehokkuuttaan (kannattavuuttaan) vaikeinakin aikoina ja jotka tekevät tietoisia päätöksiä, eivät vaistonvaraisia”, Jaal sanoo optimistisena.