Šeit jūs variet izlasīt rakstu, laikrakstā “Tööstus & Tootmine”, kur Indrek Jaal izsaka savas
domas un ieteikumus kā rīkoties grūtā laikā un palielināt jūsu ražošanas efektivitāti.

 

Palīgā nāk reāllaika monitoringa risinājumi

Reāllaika monitoringa risinājums ir labs papildinājums klasiskajai uzņēmuma resursu pārvaldīšanas programmatūrai (Enterprise Resource Planning, ERP), ko jau izmanto ļoti daudzi Igaunijas ražošanas uzņēmumi. Ja ERP galvenokārt ir paredzēts tādu ar biroja darbu saistītu jomu integrēšanai kā, piemēram, pārdošana, mārketings un finanses, tad reāllaika monitoringa risinājumi ir vērsti uz ražošanas efektivitātes celšanu. Sekošana reāllaikā dod tūlītēju pārskatu par to, kā ražošanas iekārtas konkrētajā brīdī strādā. Ražošanas vadītājam uzreiz tiek paziņots, ja kādas iekārtas iestatīšanas laiks pārāk ieilgst, ir radusies neplānota dīkstāve vai ir atklājusies kāda cita negaidīta problēma, kas apgrūtina strādāšanu. Tādā gadījumā, pateicoties sistēmai, kas darbojas reāllaikā, ir iespējams nekavējoties lemt, kā rīkoties tālāk. Reaģēšana un lēmumu pieņemšana reāllaikā palīdz ietaupīt uzņēmuma laiku un naudu.

Tieši tādēļ iekārtu izsekošanai reāllaikā ir izšķiroša nozīme. „Pašreizējā ekonomiskā situācija liek uzņēmumu vadītājiem domāt par ražošanas efektivitāti un ienesīgumu pat vēl vairāk nekā pirms dažām nedēļām, “ uzskata Jāls. Pēcēc viņa domām, šobrīd ir ļoti svarīgi darīt pareizās lietaspareizajā apjomā un īstajā laikā. Ilgākā perspektīvā reāllaika monitoringa lietošana uzņēmumiem sniegs lielas priekšrocības, jo tas dod iespēju pietuvināt ražošanas efektivitāti maksimumam un novērst dīkstāves draudus. Jāns skaidro: „Ja 20% no pārrāvumu aizņem 80% laika, tad, atrisinot tos 20% pārrāvumu, ierīcēs sniedz ļoti daudz jaunu resursu. Tāpat tādā veidā varlabāk novērtēt, kāda ir uzņēmuma reālā vajadzība attiecībā uz cilvēkresursiem. Pārāk bieži gadās, ka, samazinot darba apjomu, sākas darba „aizturēšana“ – iekārtas strādā lēnāk, produktu nomaiņa ieilgst, iekārtas problēmu risināšana ievelkas. „Galu galā, iekārtu efektivitāte atainojas naudā,“ atzīst Jāns.

Līdz ar to pašreizējos apstākļos ir svarīgi būt situācijas saimniekam un iegūtpilnīgu pārskatu gan par iekārtu stāvokli, gan par darbinieku efektivitāti. Tieši reāllaika monitorings ir tas darbarīks, kas uzņēmuma vadītājam ļauj ievākt maksimāli savlaicīgu un visaptverošu informāciju.Piemēram, ja arī darba apjoms samazinātos, pateicoties sekošanai reāllaikā, ir iespējams ražošanu atbilstoši reorganizēt, piemēram, veicot to pašu darbu īsākā laikā.Tāpat ir iespējams uzreiz saprast, vai kādas no ieviestajāmpārmaiņām ir vai nav palīdzējušas un nepieciešamības gadījumā ražošanu atkal reorganizēt.Jāls citē Bellus Furniturevadītāju Rolfu Relanderu: „Ja tev kādā brīdī ir pārāk daudz darbaspēkaun pārāk maz darba, tad tas nozīmē, ka procesi uzņēmumā sāk ļodzīties.Ja tam seko darba apjoma pieaugums, tad rodas jautājums, kā procesus atkal iedarbināt. Tas ir ļoti, ļoti grūti.“Jāls ir pārliecinājies, ka pareizaisresursu daudzums un informācijas apjoms palīdz uzņēmuma vadītājam uzturēt ražošanu efektīvu, kas, savukārt, palīdzēs veiksmīgi pārdzīvot arī pašreizējo nestabilo laiku.

Viens no galvenajiem indikatoriem, uz ko GlobalReader balstās, ir iekārtu vispārīgā efektivitāte (Overall Equipment Effectiveness) jeb OEE, kas apvieno trīs dažādus rādītājus: darba laika izmantošanas procentu, iekārtu maksimālā ātruma procentu un kvalitātes procentu. Katras ražošanas mērķim būtu jābūtiespējami efektīvi jeb rentabli nodarbināt rūpnīcu. OEE tam ir labs rādītājs, jo tā trīs dažādo aspektu maksimalizēšana vienlaikus nozīmē arī to, ka iekārtas darbojas maksimālu darba laiku, maksimālā ātrumā un maksimāli produktīvi. Pateicoties GlobalReader izstrādātajam reāllaika monitoringa risinājumam, ir iespējams uzreiz novērtēt, vai iekārta strādā pārāk lēni vai ražošanas laika izmantošanavarētu būt efektīvāka.

Attālināto metožu uzstādīšana un pārskats

Tā kā šobrīdārkārtas situācijas dēļ cilvēku kustība un savstarpējā komunicēšanair ierobežota, GlobalReader ir izstrādājis risinājumu, kas ļauj uzņēmumu vadītājiem kopā ar uz vietas esošiem tehniķiem patstāvīgi uzstādīt monitoringa iekārtas pie savām iekārtām. „Mēs nosūtām klientam paku ar iekārtām un pēc tam norunātajā laikā sazināmies ar video palīdzību, kas dod mums iespēju pirmreizējās uzstādīšanas reizē klientam palīdzēt,“ Jāls apraksta novatorisko pieeju. Tāpat uzņēmums saviem klientiem piedāvā iespēju kā konsultantus piesaistīt GlobalReader kompetentos ekspertus (Oskars Prieditis).

Šis risinājums nav paredzēts tikai krīzes laika pārdzīvošanai, tas ir GlobalReader virziens arī ilgākā perspektīvā. „Pateicoties plug and play risinājumam, GlobalReader iekārtu uzstādīšana neaizņem vairāk kā 20 minūtes, un jau sava klienta ikdienas ražošanas informāciju varam pārveidot par vērtīgu biznesa datu bāzi, ko var izmantot, lai  nekavējoties veiktu efektīvus un peļņu nesošus lēmumus. Piedevām no savas puses piedāvājam arī zināšanas par to,kā savāktos datus izmantot labākajā iespējamajā veidā. Tādējādi varam būt stratēģisks partneris ražošanas uzņēmumiem, kuru rūpnīcas atrodas jebkur pasaulē,“ Jāls apraksta uzņēmuma jauno attīstības virzienu. Papildus tam GlobalReader jaunie risinājumi dod iespēju ražošanas uzņēmuma vadītājam, kas, piemēram, ir spiests strādāt no mājām, gūt labu pārskatu par rūpnīcas iekārtu darbību reālā laikā, izmantojotatbilstošu lietotni viedtālrunī.

Kaut arī laiki ir neskaidri, Jāls atzīst, ka nav ļaunuma bez labuma. Viņš tic, ka izdzīvos tie uzņēmumi, kuri ir gatavi kaut ko mainīt. „Kopumā igauņi ir ļoti elastīgi un izlemj ātri. Kad situācija pēc trim, sešiem vai divpadsmit mēnešiem stabilizēsies, priviliģētā stāvoklī būs tie uzņēmumi, kasarī sarežģītajos laikos nodarbojas ar efektivitātes (ienesīguma) palielināšanu un kas pieņem lēmumus, balstoties uz datiem, nevis uz nojautu,“Jāls ir optimistisks.