Jūs varat pasūtīt mūsu tehniskā speciālista vizīti vai uzstādīt aparatūru paši saviem spēkiem.