Tehtaan reaaliajassa toimiva seurantalaite

Ohjelmisto- ja laitteistoratkaisumme antavat sinulle reaaliaikaista tietoa tuotantokapasiteetista. Järjestelmän avulla voit parantaa tuotantotehoa jopa 30 prosenttia.

Tilaa demoLue lisää
Käyttäjä

Jokaista tuotantoa voi parantaa tietojen avulla

GlobalReader kerää tuotantoprosessista erilaisia tietoja ja tarjoaa perustelut siihen, miksi todellinen suoritusteho poikkeaa tuotantosuunnitelman mukaisesta tehosta. Tuo päätöksentekoprosessi suunnitteluvaiheesta tähän hetkeen. Saat välittömästi tiedon mahdollisista tuotantoprosessin häiriöistä ja keskeytyksistä.

Poista tuotantoprosessin häiriöt

Ota käyttöösi kattavin tuotantoprosessin tietoja välittävä ohjelmistoratkaisu. Ei enää paperiin tulostettuja raportteja

Pääprosessi

Asenna

Tilaus kattaa laitteiston ja ohjelmiston, jonka asentaminen on helppoa myös itse tai voimme sopia asentajan palvelusta.

Käyttö

Seuraa valmistusprosessia reaaliajassa ja reagoi siihen! Myöhemmin voit analysoida tuloksia ja korjata suunnitelmia. GlobalReader kerää tietoja tuotantoprosessista ja antaa perustelut sille, miksi todellinen suoritus poikkeaa valmistussuunnitelmasta.

Muokkaus

Jos vaatimukset muuttuvat, GlobalReader muuttuu niiden mukaan. Räätälöidyt raportit, räätälöidyt tuotannon palautetiedot ja räätälöidyt kuvat reaaliajassa. Helppo yhdistää ERP-järjestelmiin.

Track in real time
Shopfloor collaboration
Smart factory management

Hardware

Asenna jälkikäteen IoT-laitteemme (LTE tai WiFi) mihin tahansa tuotantolaitteeseen ja aloita tehotietojen vastaanotto. Vakiomalli sisältää metri-, kappale- ja työtuntimäärät, kaikki muut tiedot saa tilauksesta.

Notification

Saat välittömän viestin (tekstiviesti, sähköposti), jos koneen toiminta keskeytyy. Reagoit nopeammin koneen ongelmiin ja parannat toimintavarmuutta.

Smart Live View

Tuotantoprosessin yleiskuva reaaliajassa laitteiden tilasta/tehosta ja toiminnasta.
Voidaan katsoa mistä tahansa ja miltä tahansa laitteelta.
Käytä sitä Smart TV:n tai puhelimen/tietokoneen/taulutietokoneen
välityksellä nopeaan tehon parantamiseen tai suunnitelmien tai senhetkisen tilanteen tarkistamiseen.

Shopfloor feedback

Kerää koneen seisokkiin, koneenkäyttäjään ja valmistettavaan tuotantoon liittyviä tietoja. Ei enää paperin käyttöä ja Excel-taulukoita, vähemmän virheitä tietojen keräämisessä.

Call for help

Koneenkäyttäjä voi hälyttää apua poistumatta laitteen luota 

”Tarvitsen uutta materiaalia”

”Koneella tarvitaan teknikkoa”

jne.

Viestin lähettäminen tiimiltä toiselle tehtaan sisällä vähentää laitteiden seisokkiaikoja.

Analytics

OEE toimii suorituksen avainindikaattorina. Analysoi, mikä on valmistustehon laskemisen syy ja muokkaa suunnitelmia tehon parantamiseksi.

Production Planner

Helppokäyttöinen ja kattava väline tuotantotilausten suunnitteluun työpisteissä. Luo, muuta ja seuraa tuotantosuunnitelmaa, jota koneenkäyttäjän on noudatettava. Ota askel lähemmäs paperitonta tuotantoprosessia.

Maintenance

Laitteiden huolto- ja hallinnointiväline. Hallinnoi huoltohenkilökunnan päivittäisiä toimia, avainlaitteiden huoltoa ei tarvitse enää ajoittaa työaikaan, hyödynnä koneen käyttöaikoja huoltoaikojen suunnittelemiseen. Tarkoitettu tehtaisiin kaikkien laitteiden ja infrastruktuurin huoltamiseen, mutta voidaan käyttää riippumattomasti millä tahansa alalla. Ajoissa suoritettu huolto auttaa vähentämään laitteen seisokkiaikoja.

Smart Factory

Kokoa suoritustiedot ja työntekijöiden tiedot eri järjestelmistä yhteen. ERP-integraatiot ovat yleisesti käytössä.
Järjestelmä tukee mm. seuraavia ERP:itä: Microsoft AX, Microsoft NAV, Monitor, Directo, Eziil, SAP jne.
Näin saat aikaan todellakin paperittoman tuotannon.

Demon ansiosta

Tilaa demo